Urbanisme

dissabte, 30 de juny de 1984
Imatges del carrer Trinxant

Antigues imatges del carrer Trinxant

Urbanisme
dissabte, 30 de juny de 1984
Imatges de la plaça del Doctor Serrat

Antigues Imatges de la plaça del Doctor Serrat

Urbanisme
dissabte, 30 de juny de 1984
Imatges del carrer Rogent i l'Escola Zafra

Antigues imatges del carrer Rogent i l'Escola Zafra

Urbanisme
dissabte, 30 de juny de 1984
Imatges passatge Catalunya

Antigues imatges passatge Catalunya

Urbanisme

Pàgina 274 de 280