Memòria Histórica

dilluns, 21 de setembre de 2015
Els orígens del barri del Maresme

El barri del Maresme, actualment el Besòs i el Maresme, va néixer a mitjan segle passat. És el resultat de la construcció urgent i massiva d’habitatges per donar resposta als treballadors de les empreses de la zona. Es va fer en uns terrenys agrícoles i durant anys els nous veïns van conviure amb aquesta activitat

Memòria Histórica

Pàgina 10 de 10