Joventut

dimecres, 29 de novembre de 2000
CJB2000, Consells escolars

Explicació del paper de les associaions d’estudiants a les eleccions escolars. Funcions…

Joventut Càpsula Barcelona
dimecres, 29 de novembre de 2000
CJB2000, Cooperació

Entenem la cooperació com a sensibilització social.  Cooperar és intercanviar. Entenem la cooperació com un intercanvi que ens permet participar en el desenvolupament col•lectiu dels pobles.

Joventut Càpsula Barcelona
dimecres, 29 de novembre de 2000
CJB2000, Espais de socialització

Quina és la funció d’un Casal? Com ajuda en el creixement personal d’un jove, què es pot aprendre?…

 

Joventut Càpsula Barcelona
dimecres, 29 de novembre de 2000
CJB2000, Especialitzats

El tema d'aquesta peça és mostrar que hi ha gent jove que treballa per millorar la seva qualitat de vida i la dels joves del seu voltant. Quatre associacions de Barcelona amb un àmbit d’actuació especialitzat i molt específic expliquen què són, a quí s’adreçen i què fan per aconseguir els seus objectius. 

Joventut Càpsula Barcelona
dimecres, 29 de novembre de 2000
CJB2000, Projecte Jove 2000

El tema de la peça és explicar el Projecte Jove 2mil del CJB. A més de donar a conèixer les línies d’actuació més importants del projecte, també reflectim quina és l’opinió de les seccions juvenils dels partits polítics de la ciutat.

Joventut Càpsula Barcelona
dimecres, 29 de novembre de 2000
CJB2000, Sindicats

Amb aquesta peça volem donar a conèixer quina és la situació tant laboral com a nivell d’habitatge de la gent jove, quines són les conseqüències que s’en deriven d’aquesta situació i, finalment, donar a conèixer què és el que fan i el que poden fer les seccions joves dels sindicats.

Joventut Càpsula Barcelona
dimecres, 29 de novembre de 2000
CJB2000, Associacions d'estudiants

Presentació en línies generals de la situació actual del moviment estudiantil: quins tipus d’associacions n’hi ha, cóm i per a què treballen i quin és el seu paper en el marc de l’ensenyament.

Joventut Càpsula Barcelona
dimecres, 29 de novembre de 2000
CJB2000, Associacions de serveis

Sota la denominació “associacions de serveis” es pretèn englobar tot un conjunt d’entitats que treballen pels joves i infants de la ciutat de Barcelona, oferint uns serveis que ajuden a donar sortida a les necessitats del col•lectiu jove i suplir les insuficiències de l’Administració.

Joventut Càpsula Barcelona
dimecres, 29 de novembre de 2000
CJB2000, 20 anys CJB

Mostrar a l’espectador que el CJB té vint anys de feina darrera que avalen el seu treball i que reforcen el seu paper d’interlocutor vàlid a la ciutat de Barcelona, alhora que està en un molt bon moment reconegut per l’Ajuntament, i fent una aposta per seguir treballant amb joves i pels joves.

Joventut Càpsula Barcelona

Pàgina 8 de 12